Avslutning

Vi hoppas att denna kurs har gett dig en bättre bild av vad det innebär att vara handledare för praktikanter inom Röda Korset.

Metodmaterialet

Syftet med metodmaterialet är att alla handledare ska få ha samma material att utgå ifrån. Det ska skapa trygghet och kunna fungera som en inspiration.

Tanken är att metodmaterialet ska användas inför en praktik och under praktikens gång. Ett stödmaterial när situationer uppkommer som man inte kunnat förutse eller planera för.

Materialet är dessutom väldigt viktigt för kretsstyrelser och verksamhetsansvariga för att se vikten av ett handledarskap och en praktik inom Röda Korset.

Tack för din medverkan!