Om praktiksamordning

Kursen tar avstamp i Röda Korsets metodmaterial ”Svenska Röda Korset som praktiksamordnare”. Syftet är att fungera som ett stöd i arbetet med att erbjuda praktikplatser som skapar lokal och social nytta genom att stärka individer. Individer som av någon anledning står utanför arbetsmarknaden eller behöver få ett sammanhang. Röda Korset förbereder dem för nästa steg i livet genom målmedvetet utvecklingsarbete och meningsfulla arbetsuppgifter.

Om e-kursen

Kursen består av tre avsnitt som handlar om praktikanten, handledaren och viktiga förberedelser. Du kommer få möta fem individer som berättar om sina egna erfarenheter som praktikant, handledare och om det övergripande arbetet kring Röda Korset som praktiksamordnare. Efter filmerna följer ett antal reflektionsfrågor som ger vägledning till grundläggande delar av metodmaterialet, som förstås också kan nås i sin helhet.